Tarieven

Toegangsprijs per dagdeel

 • t/m 11 jaar: 2 euro
 • 12 t/m 15 jaar: 3,50 euro
 • vanaf 16 jaar: 5 euro

Contributie lidmaatschap

 • Echtpaar/samenwonend: 2,00 euro per persoon
  • hun kinderen t/m 10 jaar: 0,50 euro
  • hun kinderen 11 t/m 15 jaar: 1,00 euro
  • hun kinderen vanaf 16 jaar: 3,50 euro
 • zelfstandig lid 3,50 euro

Als peildatum wordt 1 november gehanteerd voor het bepalen van de leeftijd van de kinderen.

Let op! Wanneer u lid wenst te worden in de periode 1 november t/m 31 maart, wordt dubbel tarief gerekend = inschrijfgeld